Regulamin rekrutacyjny i członkowski – manewry

Witamy w dziale rekrutacji Aquila Team Bydgoszcz  Nasza grupa od początku istnienia skupia ludzi o bardzo różnych charakterach, wykonywanych zajęciach czy zainteresowaniach.Ta niezwykła różnorodność buduje klimat drużyny i pozwala realizować wiele projektów, w które każdy z nas wkłada własne umiejętności i doświadczenia.Wymogiem formalnym jest pełnoletniość lub zgoda rodziców kandydatów oraz możliwość wygospodarowania czasu na spotkania w terenie.Staramy się możliwie najwierniej odwzorować realizm pola walki.Jeśli jesteś zainteresowany (bądź zainteresowana) wstąpieniem w szeregi Aquila Team Bydgoszcz  – prosimy o wypełnienie
>>> (ANKIETY) <<<
Zawarte w niej informacje pozwolą nam zorganizować spotkanie i lepiej poznać wzajemne oczekiwania.Odpowiemy na każde zgłoszenie.W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt
>>> (E-MAIL) <<<
kontakt@atb.org.pl

 

REGULAMIN OGÓLNY

 

 • 1. Regulamin Rekrutacyjny

 1. Wysłane zgłoszenie na nasz e-mail kontakt@atb.org.pl
 2. Za zgodą prawnych opiekunów Pobierz zgodę (16+) [PDF] przyjmujemy osoby od 16 roku

              życia.

 1. Dodatkowo każdy rekrut zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami grupy i podpisania

               akceptacji regulaminu.

 1. Osoba chcąca wstąpić w nasze szeregi NIE może być członkiem żadnej innej grupy ASG
 2. W czasie okresu rekrutacyjnego pomagamy dla rekruta skompletować mundur i inne

              potrzebne wyposażenie którekolwiek z wymienionych poniżej oprócz: (taktyczne czarne i

              pustynne)

–Woodland

–Flectran

–Camo

–Digital

–Tiger woodland

–DPM

–Polskie moro

 1. Replika o minimalnej mocy 300 fps, model dowolny
 2. Każdy z rekrutów zobowiązany jest podać jakikolwiek kontakt: nr.tel,gg,Spika,itd.
 3. Każdy rekrut musi przejść 9-cio miesięczny okres próbny. Przy czym w ciągu tego okresu musi

              być obecny na min. 70% spotkań obowiązkowych i wykazywać się zaangażowaniem.

 1. W przypadku gdy rekrut wykazuje nadzwyczajne zaangażowanie zarówno swoją frekwencją

              jak i wspomaganiem grupy w jej przedsięwzięciach istnieje możliwość skrócenia okresu

              rekrutacyjnego (nie więcej niż o 3 miesiące).

 1. W czasie okresu próbnego rekrut zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami grupy i

              będzie bacznie obserwowany przez dowódcę i resztę członków.

 1. Ostatnim etapem jest głosowanie członków grupy, w którym kandydat musi dostać 51%

              Głosów  akceptujących danego rekruta. Jeśli dany rekrut nie otrzyma 51% pozytywnych

              głosów pozostaje w grupie rekrutacyjnej do następnego głosowania.

 1. Po zakończeniu okresu rekrutacyjnego rekrutowi ,

              oraz po uiszczeniu jednorazowej opłaty 60zł na następujące środki nie zbędne do

              dalszego uczestnictwa jako członek grupy Aquila Team Bydgoszcz  .

 • Naszywka Aquila Team Bydgoszcz (rękaw lewy)
 • Naszywka Polska flaga imiennikiem (rękaw prawy)
 • Wsparcie kolegów z grupy
 • Pomoc techniczną
 1. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie zgadza się chociaż z jednym z punktów wymienionych

              wyżej, automatycznie przekreśla swoją szanse na przyjęcie do grupy

 • 2.Krótki regulamin grupy ATB:

  1.   Na grupie obowiązują zasady etyki w internecie
  2.   Przyjmowanie członków następuje po ogólnym głosowaniu i podaniu
         ewentualnych argumentów przeciw
  3.   Obowiązkiem każdego członka jest BEZWZGLĘDNE noszenie naszywki z logiem teamu
  4.   Każdy zobowiązany jest do udzielania się w grupie
         (uczestnictwo w manewrach, zebraniach i na forum)
  5.   Do teamu mogą należeć osoby powyżej 16+ roku życia.
  6.   Każdy członek teamu zobowiązany jest do płacenia składek(10 zł miesięcznie).
         Składki przeznaczane są na potrzeby teamu ustalone na spotkaniach, większością
         głosów(np kulki, materiały do organizacji imprez itp….)
  7.   Od 1 stycznia 2016 roku nie zapłacenie 3 składek skutkuje automatycznym usunięciem
        z teamu (jakiekolwiek problemy finansowe sa jedynym usprawiedliwieniem)
  8.  W przypadku usunięcia lub opuszczenia grupy składki nie będą oddane
  9.  Każdy członek grupy zgadza się na powyższy regulamin  

 • 3) Regulamin na rozgrywce  (manewry) ATB

  1) Sytuacje sporne nie zgłoszone organizatorowi podczas trwania manewrów, uznawane będą jako      sytuacje nieistotne

  2) Organizator ma prawo do wyrywkowego sprawdzania trzeźwości osób biorących udział w         wydarzeniu

  3) Na manewrach jest CAŁKOWITY zakaz używania pirotechniki

  4) Osoby, które ukończyły 16 a nie maja 18 lat muszą posiadać PISEMNE pozwolenie od rodzica        lub pełnoletniego opiekuna

  5) Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu, oświadcza iż zapoznał się z regulaminem a także      będzie go przestrzegał

  6) Organizator zastrzega sobie możliwość wyproszenia/ usunięcia z listy uczestnika bez podania        przyczyny

  7) Każdy uczestnik manewrów uczestnicząc w wydarzeniu bierze pełną odpowiedzialność za                siebie i za to co robi podczas rozgrywki.

  ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE WYPADKI, TRWAŁE USZCZERBKI NA ZDROWIU

  8) Obowiązkiem każdego jest noszenie atestowanych okularów ochronnych

  9) Zabronione stosowanie środków psychoaktywnych przed i w trakcie rozgrywki, jak i alkoholu.

       Osoby łamiące zakaz zostaną natychmiast wyproszone przez członków Teamu Organizatora.

  10) Strzelamy się z rozwagą

  11) Limit: 500 fps dla broni szturmowych, 650 fps dla snajperskich, budynki tylko semi 350 fps

  12) Obowiązuje zasada „pif-paf” czyli „nie rób drugiemu co tobie niemiłe”

  13) Zabronione stosowanie środków psychoaktywnych przed i w trakcie rozgrywki, jak i alkoholu.       Osoby łamiące zakaz zostaną natychmiast wyproszone przez członków Teamu Organizatora.

  14) Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu, oświadcza iż zapoznał się z regulaminem
   

 • 4. REGULAMIN CZŁONKOWSKI

 1. Każdy członek grupy powinien być zdyscyplinowany, spełniać postanowienia regulaminu oraz

              respektować rozkazy przełożonych.

 1. W grupie obowiązuje hierarchiczny układ stanowisk i stopni który bezwzględnie należy  

               przestrzegać na spotkaniach Grupy.

 1. Raz do roku przeprowadzane jest walne zgromadzenie grupy, na którym obecność jest

              obowiązkowa

 1. Raz w miesiącu zbierana jest składka członkowska w wysokości 10zł, która jest warunkiem

               uczestniczenia w grupie. Brak opłat rozpatruje dowódca grupy i wydaje postanowienie w

               stosunku do nie płacącego.

 1. Przynależność do grupy, pełnienie funkcji oraz obecność na spotkaniach jest dobrowolna
 2. Osoba nie pojawiająca się na spotkaniach, nie angażująca się w życie grupy oraz jej rozwój

              musi się liczyć z brakiem możliwości awansu w grupie oraz posiadania dodatkowych praw i

              przywilejów a nawet w skrajnych przypadkach usunięcie z grupy

 1. W grupie obowiązuje następująca hierarchia stopni (od najwyższego):
 2. Warunki awansu na wyższy stopień są następujące:

      – Zaangażowanie

      – Pomoc grupie

      – Organizacja spotkań

      – Frekwencja

      – Przygotowanie rekwizytów

      – Promowanie grupy

 1. Warunki stawiane do awansu na wyższy stopień mogą ulec zmianie w miarę rozwoju lub

              zwiększeniu ilości osób w grupie.

 1. Za zaangażowanie w działalność grupy, za wzorowe wykonywanie obowiązków i

              zdyscyplinowanie, dowództwo przyznaje wyróżnienia.

 1. Założyciele zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie

 

 • 5. ZASADY GRUPY

Repliki i Amunicja – Zasady Aquila Team Bydgoszcz 

– Z repliki o mocy powyżej 350 fps nie wolno strzelać w budynkach.

– Jeżeli masz replikę z mocą powyżej 350fps, używaj jej ze szczególną rozwagą.

– Przy replikach o mocy powyżej 470 fps można strzelać tylko ogniem pojedynczym (pomijając broń    wsparcia)

– Maksymalna moc repliki podczas gry to 650 fps.

– Wszystkie prędkości dotyczą pomiarów na kulkach 0,2 grama.

Na dystansach bliższych niż 15metrów nie strzelamy z replik,

których prędkość wylotowa na kulkach 0.20 przekracza 440 fps’ów.

Trafienie można również dobrze zasygnalizować, mówiąc danej osobie „Dostałeś” „Pif-Paf”..

Obowiązują następujące ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 gr)

– broń szturmowa (budynki): max 350 fps

– broń szturmowa (otwarty teren): max 470 fps.

– broń wsparcia (w rzeczywistości zasilana z taśmy): max 530 fps.

– broń snajperska: max 650 fps, snajper może używać tylko pojedynczego ognia z dużej odległości.

W trakcie rejestracji „PODPADAJĄCA” broń zostanie sprawdzona na chronometrze.

 

UWAGA!

– Przy strzale zachowaj dystans (min. 10 metrów).

– Nie używaj kulek szklanych, przezroczystych, aluminiowych i stalowych. oraz kulek BBB Max 0.27g

  firmy Bioval. Są zabronione!

– Staraj się unikać strzałów w głowę przeciwnika. (w miarę możliwości) – Podczas samych już

  manewrów organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego pomiaru broni.

  W razie wykrycia jakichś nieprawidłowości uczestnik zostanie wykluczony z gry oraz poproszony o

  opuszczenie terenu walki.